Kiedy jest wymagane tłumaczenie przysięgłe?

tłumaczenie dokumentów

Kiedy tłumaczymy artykuły lub np. instrukcję obsługi na język obcy to nie ma konieczności zgłaszania się do tłumacza przysięgłego, jednak kiedy tłumaczeniu ulegają oficjalne dokumenty urzędowe to wówczas niezbędne jest tłumaczenie poświadczone wraz ze specjalnym uwierzytelnieniem.

Tłumaczenie przysięgłe a poświadczone – kiedy jest wymagane?

Termin „tłumaczenie poświadczone” pojawia się dosyć rzadko w powszechnym obiegu, jednak warto wiedzieć, że oznacza on nic innego jak tłumaczenie wymagająca dodatkowego uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Warto wiedzieć, że prawidłowa nazwa „tłumaczenia przysięgłego” to właśnie „tłumaczenie poświadczone”, na co wskazują odpowiednie zapisy w ustawie o zawodzie tłumacza.
Tłumaczenie poświadczone jest niezbędnej zawsze wtedy gdy osoba zlecająca tłumaczenie musi okazać się formalnym dokumentem, który potwierdza autentyczność tłumaczenia. Często jest to niezbędne np. do pracy za granicą, kiedy nowy pracodawca wymaga dyplomu ukończenia studiów, przetłumaczonego na dany język, wraz z poświadczeniem o autentyczności. W takiej sytuacji tłumaczenia może dokonać tylko osoba posiadająca uprawnienia, wpisana do rejestru tłumaczy przysięgłych, a sam dokument jest ważny gdy pojawia się na nim pieczęć i podpis tłumacza. Co więcej, każde tłumaczenie przysięgłe wpisywane jest do specjalnego repertorium tłumacza przysięgłego, a na każdym przetłumaczono dokumencie wpisuje się specjalny numer, miejsce oraz datę wykonania tłumaczenia wraz z zaznaczeniem, że oświadcza się zgodność dokumentów z oryginałem.

Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?

Nie każde biuro tłumaczeń oferuje tłumaczenie przysięgłe. Cześć z nich wykonuje tylko tłumaczenie zwykłe danego języka obcego, co oznacza, że w takiej sytuacji tłumacz nie musi zdawać żadnego egzaminu ani posiadać specjalnych uprawnień.
W przypadku tłumaczeń przysięgłych niezbędne są uwierzytelnienia, które posiadają tylko tłumacze przysięgli. Wynika to z regulacji prawa polskiego, które wskazuje, że zawód tłumacza przysięgłego to zawód regulowany, dlatego aby go wykonywać trzeba zdać egzamin państwowy. Co więcej, tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego na podobnej zasadzie jak np. notariusz, a do uwierzytelniania swoich tłumaczeń używa własnej pieczęci, wydawanej indywidualne. To właśnie dopełnienia takich formalności wymaga tłumaczenie ważnych dokumentów urzędowych, w tym przede wszystkim: aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu czy też np. dokumentów potwierdzających ukończenie uczelni wyższych, a także wszelkich aktów notarialnych, testamentów i pełnomocnictw.

Tłumaczenie przysięgłe jest niezbędne także wówczas gdy pojawia się konieczność przetłumaczenia na język obcy dokumentów ubezpieczeniowych, pism sądowych i bankowych oraz dokumentów niezbędnych podczas rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy.